Anne Marie van Bilsen

Vanuit jaren lange ervaring reik ik je de kennis, bewustwording, tools en tips aan over het opvoeden van kinderen en de dynamiek in het gezin.
Sinds 2003 ben ik werkzaam als erkend holistisch kindertherapeut, auteur en geef opleidingen en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, praktische spiritualiteit, kinderen en zelfkennis, eigenaresse van Praktijk de Regenboog en het opleidingsinstituut de Regenboog Academy. Auteur van de boeken “Gevoelige kinderen, wat kun je voor ze doen” en “Opvoeden in deze tijd, handvatten voor ouders”.

Vanuit jaren lange ervaring reik ik je de kennis, bewustwording, tools en tips aan over het opvoeden van kinderen en de dynamiek in het gezin. Dit is lezen in het traject en vul ik aan met blogs vanuit mijn eigen ervaringen met de kinderen thuis en wat ik om mij heen ervaar in combinatie met een dosis humor en nuchterheid.

Mijn jongste zoon Lucas kampte vanaf zijn geboorte met gezondheidsproblemen waar de reguliere medische wereld geen oplossing voor had. Tijdens mijn zoektocht naar de oplossing, volgde ik een traject aan studies dat resulteerde tot holistisch kindertherapeut. Lucas bleek ‘een gevoelig kind’, vanuit de scholing als holistisch kindertherapeut ben ik mijzelf gaan verdiepen in methodieken die het gevoelige kind en de holistische visie ondersteunen.

Deze kennis en ervaring resulteerde in het eerste boek “Gevoelige kinderen, wat kun je voor ze doen”, toen de kinderen nog jong waren. Naarmate de puberteit van de kinderen begon en de maatschappij veranderde volgde deel twee, “Opvoeden in deze tijd, handvatten voor ouders”.

Ik leeft en werk vanuit de holistische zienswijze. Holistisch is wanneer er naar het geheel wordt gekeken en niet naar de som van de verschillende onderdelen waaruit iets is opgebouwd. Bij een holistische zienswijze wordt het gehele individu betrokken (lichaam, denken, gevoel energie). Het woord holisme komt van het Griekse ‘holon’, wat ‘het geheel’ betekent.

Vanuit de holistische leer is alles met elkaar verbonden. Zo bekijk je een kind niet als individu, een kind is een onderdeel van een systeem, het gezin. Met onzichtbare lijntjes zijn ouders met hun kind verbonden. Als er iets speelt bij het kind, op welke manier dan ook dan heeft dit ALTIJD ook iets met (één van) de ouders te maken. Dit is holistisch bezien een uitnodiging voor een ouder om naar zichzelf te gaan kijken. Om deze reden leer ik je vanuit kennis en bewustwording te kijken naar eigen rol in het geheel. De oplossing ligt voor ieder persoon op een ander niveau dat maakt dat binnen het traject de methodieken breed zijn. Iedereen is anders en ieder heeft iets anders nodig om tot inzicht te komen en de balans weer te kunnen herstellen.

Binnen het opvoedtraject geef ik je graag de handvatten en tools om holistisch op te voeden en kijk er naar uit je te begeleiden.

Liefs, Anne Marie